இழைவியக்கம்

தமிழ் எழுத்து வடிவ மாற்ற எதிர்ப்பு மாநாடு 16-05-2010
இணையத்தில் தமிழ் வளர்ச்சியும் பயன்பாடும் தமிழ்மணம் திரட்டியின் நிர்வாகி முனைவர் சொ.சங்கரபாண்டி
தமிழ்க் கணினி வலைப்பதிவர் பயிற்சி பயிலரங்கு 9 டிசம்பர் 2007
கிரந்தக் கலப்பு எதிர்ப்பு மாநாட்டில் பேராசிரியர் இளங்கோ
தமிழ்க் கணினி வலைப்பதிவர் பயிற்சி பயிலரங்கு 9 டிசம்பர் 2007
தமிழில் கிரந்தக் கலப்பு எதிர்ப்பு மாநாட்டில்
இணையத்தில் தமிழ் வளர்ச்சியும், பயன்பாடும் - தமிழ் சசி.

வெள்ளி, 25 செப்டம்பர், 2020

புதுச்சேரி வலைப்பதிவர் சிறகத்தின் பதிவர் பயிலரங்குப் படங்கள்-4

புதுச்சேரி வலைப்பதிவர் பயிற்சிப் பயிலரங்கில் முகுந்த்